Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Author name: Kiên Trương

Cuộc họp bàn tròn: “Di cư an toàn, khỏe mạnh trong bối cảnh Covid-19 bình thường mới”

Ngày 02/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Cuộc họp bàn tròn: “Di cư an toàn, khỏe mạnh trong bối cảnh Covid-19 bình thường mới”. Đại dịch Covid-19 xảy ra trên

Cuộc họp bàn tròn: “Di cư an toàn, khỏe mạnh trong bối cảnh Covid-19 bình thường mới” Read More »

Scroll to Top