Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Liên thông dữ liệu bảo hiểm xã hội

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy để khám chữa bệnh BHYT được triển khai hơn 98% cơ sở khám chữa bệnh.

Hệ thống đã xác thực trên 91,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 131 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Chú thích ảnh
Quét hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. 

Toàn quốc đã có 12.597 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt 98,2% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc), với trên 43 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Đối với triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia, BHXH đã tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 26.144 thẻ BHYT thông qua dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

Đối với liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông.

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 244.258 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/lien-thong-du-lieu-bao-hiem-xa-hoi-20231003160733771.htm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top