Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Video 1: Giới thiệu các video giáo dục truyền thông nâng cao sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chào mừng bạn đến với video đầu tiên trong chuỗi video truyền thông giáo dục về nâng cao sức khỏe cho người lao động tại nước ngoài! Các video truyền thông này được xây dựng với mục đích cung cấp các thông tin thiết yếu về sức khỏe dành cho người lao động di cư.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top