Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam – Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội

Hiệp định song phương về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm tránh việc đóng bảo hiểm hai lần với người lao động và công nhận lẫn nhau về thời gian đóng lao động hai nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Nghị quyết số 60/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu Hiệp định theo quy định của pháp luật. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan ký kết thỏa thuận hành chính theo quy định tại Điều 13 của Hiệp định và tổ chức triển khai Hiệp định sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, vào ngày 14/12/2021, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc Kwon Deok Cheol đã ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội - 1
Hiệp định hướng tới việc tránh đóng bảo hiểm xã hội hai lần với công dân Việt Nam và Hàn Quốc khi làm việc tại nước bạn.

Đây là Hiệp định song phương đầu tiên của hai nước trong lĩnh vực này, và cũng là Hiệp định song phương đầu tiên về bảo hiểm xã hội của Việt Nam với một quốc gia khác. Văn kiện được ký kết trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lao động việc làm.

Hiệp định hướng tới việc tránh đóng bảo hiểm xã hội hai lần với công dân Việt Nam và Hàn Quốc khi làm việc tại nước bạn.

Cụ thể, người lao động là công dân Việt Nam và Hàn Quốc chỉ có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội tại một nước; thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hai bên công nhận lẫn nhau.

Thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là công dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc sẽ được tính là tổng thời gian mà người đó đã tham gia đóng BHXH ở Việt Nam và Hàn Quốc. Căn cứ vào tổng thời gian này,  quỹ BHXH Việt Nam và Quỹ Hưu trí quốc gia Hàn Quốc sẽ xét cho người lao động được hưởng chế độ lương hưu.

Mức hưởng chế độ của người lao động khi về hưu sẽ căn cứ vào thời gian và mức đóng mà người lao động đã đóng. Công thức tính được quy định theo luật pháp của mỗi nước.

Hiệp định đã được hai bên thống nhất gồm 5 phần với 24 điều khoản quy định về phạm vi áp dụng, quy định liên quan tới chế độ hưu trí và tử tuất theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 của Việt Nam và Luật Hưu trí quốc gia của Hàn Quốc.

Hiệp định quy định nguyên tắc đối xử bình đẳng, công dân bên này làm việc trên lãnh thổ bên kia được đối xử bình đẳng như công dân nước sở tại trong việc xác định các điều kiện đóng, hưởng, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.

Một trong những nội dung quan trọng của Hiệp định là quy định cách tính thời gian làm căn cứ để xác định chế độ hưu trí đối với người lao động là tính tổng thời gian mà người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở cả hai nước (cộng dồn) và cách tính các chế độ BHXH căn cứ theo luật pháp của mỗi nước.

Việt Nam và Hàn Quốc đánh giá, việc ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa 2 nước là một nhu cầu cấp thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển người lao động cũng như để bảo vệ quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động của hai nước.

Nguồn: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/phe-duyet-hiep-dinh-giua-viet-nam-han-quoc-ve-bao-hiem-xa-hoi-20230426093158766.htm

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top