Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Tọa đàm Tiếp cận dịch vụ Chăm sóc sức khỏe cho nữ Lao động di cư làm việc tại khu công nghiệp

Ngày 10 tháng 9 năm2023, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Ban thư ký Nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hưng Yên tổ chức tọa đàm nhằm cung cấp thông tin, quy định của nhà nước về quyền lợi của người lao động, đặc biệt là nữ lao động trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng.

TỌA ĐÀM

TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NỮ LAO ĐỒNG
DI CƯ LÀM VIỆC Ở KHU CÔNG NGHIỆP

1. Thời gian: Ngày 10 tháng 9 năm2023.

2. Địa điểm: Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

3. Mục tiêu:

  • Cung cấp thông tin, quy định của nhà nước về quyền lợi của người lao động, đặc biệt là nữ lao động trong việc chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng.
  • Nữ lao động di cư có hiểu biết tốt hơn về tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản.

4. Thành phần: Dự kiến tổng số đại biểu tham dự là 70 người:

  • Lao động di cư/Nữ lao động di cư: 50 người.
  • Tổ chức Công đoàn, gồm Công đoàn khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp (đại diện cho người lao động thảo luận và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với chủ lao động): 8 người.
  • Hội Phụ nữ tỉnh (đại diện quyền lợi của phụ nữ): 2 người.
  • Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh (đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe): 2 người.
  • Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình – BYT, Ban thư ký Nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư: 6 người.
  • IOM: 2 người.

5. Chương trình:

Chủ trì Tọa đàm: Ban Thư ký MHWG.

Thành phần tham gia: Toàn bộ đại biểu.

Thời gianHoạt độngThực hiện
8:00 – 8:30Đăng ký đại biểuBan tổ chức
8:30 – 9:00– Giới thiệu đại biểu – Mục đích Tọa đàm – Nội dung Tọa đàm – Thời gian Tọa đàmBan thư ký MHWG
9:00 – 11:45Thảo luận về khó khăn/thách thức trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và hiểu biết của người lao động về vấn đề này.Công nhân tham gia Tọa đàm
Trình bày tóm tắt về việc thực hiện chế độ, chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động nói chung và sức khỏe sinh sản cho nữ lao động di cư nói riêng.Bà Huỳnh Thị Hải Vân Chuyên viên cao cấp Ban Nữ công, Tổng Liên đoàn lao động VN Thành viên MHWG
Chia sẻ của các tổ chức Công đoàn: đã thực hiện những hoạt động gì để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong chăm sóc sức khỏe/sức khỏe sinh sản, đặc biệt đối với lao động nữ.Khó khăn, kiến nghị/đề xuất.Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp
 Cam kết của người sử dụng lao động về tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động, đặc biệt là nữ lao động di cư.Khó khăn, kiến nghị/đề xuất.Người sử dụng lao động

11:45 – 12:00
Bế mạcBan thư ký MHWG  
12:00 -13:30Ăn trưaMời toàn thể đại biểu

1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top