Video

Video 2: Bảo hiểm, tai nạn và bệnh nghề nghiệp

Người lao động làm việc tại nước ngoài sẽ được mua loại bảo hiểm nào? Ai sẽ chi trả cho bảo hiểm y tế tại nước ngoài? Người lao động có được nghỉ phép không? Đây là một số câu hỏi thường gặp khi người lao động làm việc tại nước ngoài. Bạn hãy tìm …

Video 2: Bảo hiểm, tai nạn và bệnh nghề nghiệp Read More »

Video 1: Giới thiệu các video giáo dục truyền thông nâng cao sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Chào mừng bạn đến với video đầu tiên trong chuỗi video truyền thông giáo dục về nâng cao sức khỏe cho người lao động tại nước ngoài! Các video truyền thông này được xây dựng với mục đích cung cấp các thông tin thiết yếu về sức khỏe dành cho người lao động di cư.

Scroll to Top