Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Video 2: Bảo hiểm, tai nạn và bệnh nghề nghiệp

Người lao động làm việc tại nước ngoài sẽ được mua loại bảo hiểm nào? Ai sẽ chi trả cho bảo hiểm y tế tại nước ngoài? Người lao động có được nghỉ phép không? Đây là một số câu hỏi thường gặp khi người lao động làm việc tại nước ngoài. Bạn hãy tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên trong video thứ hai về bảo hiểm, tai nạn và bệnh nghề nghiệp nhé.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top