Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Nhóm kỹ thuật sức khỏe người di cư Việt Nam

Tăng cường kết nối, cập nhật, chia sẻ thông tin về di cư và sức khỏe người di cư.

Về chúng tôi

Nhóm Kỹ thuật Sức khỏe Người di cư (MHWG) là một nhóm kỹ thuật liên bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam thành lập vào tháng 5 năm 2021. MHWG đóng vai trò là một cơ chế điều phối kỹ thuật cho phép các cơ quan ở các bộ khác nhau quản lý các vấn đề về sức khỏe người di cư và đồng thời phối hợp với các bên có liên quan để thúc đẩy việc thiết kế và thực hiện các can thiệp và chính sách sức khỏe thân thiện với người di cư.

MHWG bao gồm đại diện từ các bộ, cơ quan chính phủ liên quan và các cơ quan của Liên Hợp Quốc. MHWG được chủ trì bởi Cục trưởng, Cục Dân số, Bộ Y tế và Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Việt Nam. Ban thư ký của nhóm bao gồm đại diện từ Cục Dân số -  Bộ Y tế, IOM và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Sản phẩm của chúng tôi Cuốn sổ tay sức khỏe người di cư

Đối tác

Chúng tôi xin cảm ơn các đối tác sau đây đã hợp tác trong việc thúc đẩy sức khỏe của người di cư.

Lên đầu trang